Zaterdag 5 september

 

Prinsenland B1 – TPO/VOV B1   4 - 1

Zwaluwe E3 – TPO/VOV E1       0 - 12

TPO/VOV E2 – Unitas’30 E3      4 - 7

Zwaluwe F2 – TPO/VOV F1       8 - 0

 

Zondag 6 september

 

PCP 1 – TPO 1                         1 - 1

TPO DA1 – NVS DA1                0 - 6